Taxeren en Verzekeren

Van een clublid kreeg ik verschillende vraagstukken betreffende het taxeren van Manta’s. Na overleg met verschillende taxateurs ben ik, Inspector Manta, op de juiste antwoorden gekomen. Onderstaand de vraagstukken met de daar bij behorende antwoorden.

Waarom taxeren?

Het doel van een taxatie is het vaststellen van de waarde van de auto. Een taxatie is echter wel een momentopname. De taxatie-waarde is per definitie een tijdelijke waarde. De toestand van je Manta kan natuurlijk best snel veranderen door bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke restauratie, slijtage of roest. Ook de zogenaamde marktwaarde kan veranderen. Het nut van een taxatie kan velerlei zijn. De taxatie-waarde kan onder meer dienen als leidraad bij het vaststellen van het eventueel uit te keren bedrag bij schade. We hebben het hier dan over een all risk verzekering, waarbij een taxatierapport noodzakelijk is voor de berekening van verzekeringspremie. Dit geheel conform artikel 7:960 BW. Je kan er zeker van zijn dat door dit artikel, de getaxeerde waarde (of gedeelte daarvan) ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
Een taxatiewaarde geeft een indicatie van een eventuele vraagprijs bij verkoop van de auto. De taxatiewaarde is echter bijna nooit de verkoopprijs.

Waar voldoet een goed taxatie rapport aan?

Ten eerste moet het taxatierapport geldig zijn. Voor de juiste taxatiewaardebepaling moet de auto om de paar jaar opnieuw getaxeerd worden. De geldigheid van het taxatierapport verschilt per taxateur, maar ligt meestal tussen de 12 en 36 maanden.

Bij het opmaken van het taxatierapport wordt vaak naar de historie van de auto gevraagd. Middels een interview wil de taxateur alles te weten komen over jouw Manta. Waar heb jij hem gekocht, heb je de onderhoudshistorie in je bezit etc. Door alle informatie duidelijk te schikken, wordt er een goed beeld gemaakt van jouw Manta.

Het belangrijkste is de inspectie van je Manta. Ieder taxateur heeft zijn eigen inspectie-methode. Meestal zijn dit ongeveer 100 meetpunten. Het liefst maakt de taxateur gebruik van een hefbrug, om ook de onderkant van je Manta goed te kunnen bekijken. Alle meetpunten worden gerapporteerd in een verslag. Nadat de inspectieronde uitgevoerd is, wordt er een waardebepaling gedaan. Door de jarenlange ervaring en de kennis van de autobranche kan de taxateur een goed en rechtvaardig waardebedrag noteren.
Tot slot is een fotoreportage erg makkelijk en tevens leuk voor in het taxatierapport. Eventuele schades, gebruikerssporen of juist de perfecte accenten kunnen worden vast gelegd, waardoor het duidelijk is voor de verzekeraar, waarom de taxatiewaarde bepaling zo hoog/laag is.

Welke eisen stelt een verzekering?

De verzekering eist niet erg veel van een taxatierapport. Simpelweg zijn dit maar twee punten:

  1. Het rapport moet geldig zijn (dus niet verlopen)
  2. Het rapport moet opgesteld zijn door een taxateur die lid is van de VRT (Verenigd Register Taxateurs) of TMV (Federatie van Taxateurs, Makelaars, Veilinghouders)

Wat moet je weten van je auto om de taxateur de juiste informatie te geven?

Alle informatie over je auto is goede informatie. De taxateur wil graag alles weten over de Manta. Op het kentekenbewijs staat al het een en ander. Ook de historie van je auto, aantoonbaar of niet, is erg welkom. Onderhoudsgegevens en andere noemenswaardigheden kunnen ook van belang zijn. Informatie over je huidige autoverzekering met polisnummer kan de taxateur ook goed gebruiken.

Aan welke eisen moet het bedrijf/taxateur voldoen om taxaties voor oldtimers te mogen uitvoeren?

  • Moet lid zijn van VRT of TMV
  • Moet erkend zijn (Elke 5 jaar dient de taxateur te worden getoetst op zijn kundigheid)
  • Veelal heeft het ministerie een positieve VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) afgegeven aan desbetreffende bureau of taxateur.

Een taxatiebureau is meestal niet gebonden aan instelling of bedrijf. Vaak is een taxatiebureau erkend, onafhankelijk en deskundig. Uitzonderingen daargelaten.

Het schijnt dat een taxatiebureau lid moet zijn van KNAC, dit weet ik echter niet zeker; zijn er eisen onlangs veranderd?

Een taxatiebureau hoeft geen lid te zijn van KNAC. De KNAC heeft wel een lijst met taxateurs die hun 'voorkeur' hebben. Er zijn nog enkele verschillende organisaties. De FeHAC kent sinds 2007 een erkenningsregeling voor taxatierapporten van zowel merkenclubs aangesloten bij de FeHAC als van de rapporten van onafhankelijke taxateurs. Taxatierapporten met het predicaat 'FEHAC goedgekeurd taxatierapport zijn opgesteld door ter zake deskundige taxateurs en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een 'FEHAC goedgekeurd taxatierapport' in handen kunnen verzekeraars, klassieke voertuigeigenaren en andere belanghebbenden er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat. Ook de FeHAC heeft een lijst met taxatiebureaus die het predicaat mogen dragen.

Stichting VRT en Federatie TMV hebben ook lijsten met erkende/beëdigde taxateurs. Let er dus op dat je te maken hebt met een erkend/beëdigd taxateur, zodat je later niet met een teleurstelling staat.

Met deze informatie hoop ik jullie Mantarijders een duidelijker beeld te hebben gegeven over het taxeren van een Manta.